*DSV 50 år* – Artificiell intelligens för analys av patientjournaler – öppet jubileumsseminarium

Välbesökt jubileumsseminarium om Artificiell intelligens för analys av
patientjournaler den 9 sept 2016, av professorerna Henrik Boström och Hercules Dalianis.
Över 40 deltagare från industri, sjukvård, forskning lyssnade och
ställde frågor som ledde till en spänstig dialog om framtidens
system för att hitta biverkningar av läkemedel och vårdskador, men också
system för att koda diagnoser rätt för att planera sjukvården på ett
bättre sätt. Efter seminariet dröjde sig många deltagare kvar för att
diskutera i små grupper.

ai-sem-160909-1024x1024

avatar

About Hercules

I am a professor working at DSV-Stockholm University, I perform research in automatic text summarization and information retrieval using human language technology aswell as text mining on electronic patient records. I like to teach on my research but also supervising master thesis students. Hercules homepage
This entry was posted in At DSV, Data and Text Mining, Event, Health Informatics, Language Technology, Networking, SAS, SYSLAB. Bookmark the permalink.