Informationsmodellering med Peter Tallungs

I torsdags 29 maj besökte Peter Tallungs, Objectware, oss på DSV och gav en presentation om informationsmodellering. “Informationsmodellering har en nyckelroll inom verksamhets- och systemutveckling, men är trots det en till stora delar bortglömd och outvecklad konst.” (säger Peter)

Peter arbetar som verksamhetsarkitekt och verksamhetsanalytiker. Han arbetar för att skapa en ny generation verksamhetsarkitekter som kan arbeta nära de dagliga leveranserna, och därmed göra en direkt nytta och få effektiv återkoppling. Peter har i många år intresserat sig för att utveckla arbetssätten och kunskapen inom it-området. Han föreläser ofta på konferenser, han är styrelsemedlem i IASA Sweden (International Association
of Software Architects) och har haft en egen kolumn i Computer Sweden i fyra år. Han håller också kurser inom informationsmodellering, både hos Astrakan och i en egen Master Class. Peter har tagit fram ett nytt arbetssätt för verksamhetsanalys och it-krav, där vad han kallar “rika modeller” har en central roll. Arbetssättet används idag på många håll i branschen, även av stora företag. I synnerhet har Peter intresserat sig för informationsmodellens roll, som han anser är en nyckelroll.

Tack för den finna presentationen Peter. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner och samarbete inom området.

This entry was posted in SYSLAB. Bookmark the permalink.