Seminarium – Smartare kunskapssökning i journalen, Karolinska institutet, Huddinge, 13 maj 2009, kl 09.00-10.30

Tid: Onsdagen 13 maj kl 9-10.30
Plats: CeFam – Alfred Nobels allé 12, Flemingsberg, (rummet bredvid lunchrummet, plan 5)

Smartare kunskapssökning i journalen, Hercules Dalianis, Martin Hassel och Sumithra Velupillai
Vi kommer att beskriva en del av Stockholm EPR-korpus som består av över en miljon patientjournaler från 2 000 kliniker från Stockholm läns landsting, ur ett textlingvistiskt perspektiv. Vidare kommer vi att presentera några
preliminära resultat från experiment utförda på journaltexterna:
1) En annoteringsstandard och guldstandard för att kunna avidentifiera journalerna
2) Automatisk ICD-10 kodtilldelning (och validering av ICD-10 kodtilldelning) av journaltext.
3) Ett utforsknings- och hypotesgenereringsexperiment baserat på textklustringsverktyget Infomat, utförda på journaler från geriatriska kliniker.
Nyheter Centrum för Hälsoinformatik, Karolinska institutet

About Hercules

I am a professor working at DSV-Stockholm University, I perform research in natural language processing and information retrieval, the last ten years I have been working on text mining on electronic patient records to build useful tools to improve health. Hercules homepage
This entry was posted in Health Informatics, SYSLAB and tagged . Bookmark the permalink.