Seminarium – Smartare kunskapssökning i journalen, Karolinska institutet, Huddinge, 13 maj 2009, kl 09.00-10.30

Tid: Onsdagen 13 maj kl 9-10.30
Plats: CeFam – Alfred Nobels allé 12, Flemingsberg, (rummet bredvid lunchrummet, plan 5)

Smartare kunskapssökning i journalen, Hercules Dalianis, Martin Hassel och Sumithra Velupillai
Vi kommer att beskriva en del av Stockholm EPR-korpus som består av över en miljon patientjournaler från 2 000 kliniker från Stockholm läns landsting, ur ett textlingvistiskt perspektiv. Vidare kommer vi att presentera några
preliminära resultat från experiment utförda på journaltexterna:
1) En annoteringsstandard och guldstandard för att kunna avidentifiera journalerna
2) Automatisk ICD-10 kodtilldelning (och validering av ICD-10 kodtilldelning) av journaltext.
3) Ett utforsknings- och hypotesgenereringsexperiment baserat på textklustringsverktyget Infomat, utförda på journaler från geriatriska kliniker.
Nyheter Centrum för Hälsoinformatik, Karolinska institutet

About Hercules

I am a professor working at DSV-Stockholm University, I perform research in natural language processing and information retrieval, the last ten years I have been working on text mining on electronic patient records to build useful tools to improve health. Hercules homepage
This entry was posted in Health Informatics, Language Technology, SYSLAB. Bookmark the permalink.