SISA – Svenska informationssystemsakademin

Idag hölls det första årsmötet för SISA – Svenska informationssytemsakademin. SISA är en förening för svenska universitet, högskolor och forskningsinstitutioner som arbetar med informationssystem. Informationssystem “är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Inom denna ram finns vid svenska universitet och högskolor ett antal olika inriktningar.” Föreningen syftar till att samordna och uppmärksamma forskning och utbildning inom informationssystem.

About Paul Johannesson

I am a professor at the department of Computer and Systems Sciences at Stockholm University. My research area is information systems. My homepage
This entry was posted in At DSV, Information Systems, Networking, SYSLAB. Bookmark the permalink.