SISA Conference

SISA, the Swedish Information System Academy, will give a conference in Örebro in May.

Programtext: INFORMATIK – Universitetens bäst bevarade hemlighet.
Arrangörer: SISA genom Örebro universitet.
Sponsorer:
Datum: 10-11 maj, 2011.
Plats: Örebro universitet (Musikhuset).
Syftet med konferensen är att synliggöra Informatik i Sverige. Konferensen bygger därför på att gemensamgöra informatikämnet mellan de olika lärosätena i Sverige samt att vi ska lära oss promota ämnet såväl internt (på de egna lärosätena) som externt (i samhället och media).

About Paul Johannesson

I am a professor at the department of Computer and Systems Sciences at Stockholm University. My research area is information systems. My homepage
This entry was posted in Information Systems, SYSLAB and tagged , . Bookmark the permalink.