SISA Conference

SISA, the Swedish Information System Academy, will give a conference in Örebro in May.

Programtext: INFORMATIK – Universitetens bäst bevarade hemlighet.
Arrangörer: SISA genom Örebro universitet.
Sponsorer:
Datum: 10-11 maj, 2011.
Plats: Örebro universitet (Musikhuset).
Syftet med konferensen är att synliggöra Informatik i Sverige. Konferensen bygger därför på att gemensamgöra informatikämnet mellan de olika lärosätena i Sverige samt att vi ska lära oss promota ämnet såväl internt (på de egna lärosätena) som externt (i samhället och media).

About Paul Johannesson

I am a professor at the department of Computer and Systems Sciences at Stockholm University. My research area is information systems. My homepage
This entry was posted in Conference, Information Systems, Outside DSV, SYSLAB. Bookmark the permalink.