Beviljat projekt: Automatiserat ärendestöd med språkintelligens

Under utlysningen “Utmaningsdriven innovation, Projektform A” har Vinnova beviljat finansiering till ett projekt “Automatiserat ärendestöd med språkintelligens”. Forskare inom projektet är Eriks Sneiders, Teresa Cerratto-Pargman, och Ola Knutsson.

Sammanfattning:

Projektet bidrar med en generiskt uthållig utvecklingsansats och strategi för automatisering av ärendestödet framförallt i offentlig förvaltning. Behov som driver utvecklingen omfattar mer serviceinriktade, interaktiva och användarcentrerade självbetjäningstjänster som gör det enklare att komma i kontakt med myndigheter, ger kortare svarstider, effektiviserar användning av handläggarresurser, materiella resurser, energiförbrukning, samt minskar miljöpåverkan.

Projektet syftar till att introducera ökad intelligens inom ärendestöd genom bl.a. språktolkning av ärenden under hela ärendehanteringsprocessen, samt användarcentrerad tjänstedesign för smidigare interaktion med slutanvändaren (medborgaren). Utmaningen är att kunna arbeta in intelligensen i hela ärendehanteringsprocessen, att kunna tolka ärendena och automatiskt skräddarsy ärendehanteringsprocessen, samt förbereda lösningsutkast efter de behov som finns uttryckta i ärendet.

This entry was posted in ACT, Information Systems, Language Technology, New Project, SYSLAB. Bookmark the permalink.