Smarta lås – samarbete med Stockholms stad

Kan lås göras smarta? Martin Henkel, Erik Perjons och Rahim Rahmani har deltagit i ett projekt tillsammans med Stockholms stad. Projektet har tillsammans med leverantörer av låslösningar undersökt möjligheter för staden att använda smarta lås.

Inom projektet lyfte leverantörerna fram många intressanta lösningar för att göra åtkomst för hemtjänst, förvaltning och avfallshantering enklare.

DSV del i arbete var att analysera de föreslagna lösningarna utifrån ett plattforms- och ekosystems-perspektiv.

About MartinH

Martin Henkel work as assistant professor at the department of computer and systems sciences, Stockholm University.
This entry was posted in Event, SYSLAB. Bookmark the permalink.