Lättillgängliga journaler – rättighet med problem? Inlägg i Läkartidningen

Förutom sekretessfrågor måste språk och innehåll diskuteras innan patientjournaler på nätet kan bli verklighet i större skala.
av Helen Allvin, Maria Kvist

Bild från Läkartidningen av Eva Knutsson

Helen Allvins kandidatuppsats är grunden för en debattartikel som vi fick publicerad i Läkartidningen denna vecka. Enligt patientdatalagen ska läkare skriva journaler så att patienten kan förstå. För att undersöka om patientdatalagen stod i strid med verkligheten undersökte hon dels språket i journaler och gjorde en enkätundersökning bland läkare på Karolinska om attityder till journalskrivande. Det visade sig att läkarna var medvetna om att de skrev så att patienterna inte kunde begripa, men att de trodde effektiviteten och säkerheten i sjukvården skulle minska om de inte fick uttrycka sig med ett medicinskt exakt språk.

Vi satte hennes undersökning i relation till att man nu diskuterar former för att göra den egna journalen tillgänglig via nätet.

Läkartidningen, 2011, vol 108 nr 6, s 256-257

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15954

This entry was posted in Health Informatics, Journal, Publication, SYSLAB and tagged , . Bookmark the permalink.