Beviljat projekt: Individanpassad paketering av IT- baserade hälso- och sjukvårdstjänster.

Under utlysningen “Utmaningsdriven innovation, Projektform A” har Vinnova beviljat finansiering till projektet “Individanpassad paketering av IT- baserade hälso- och sjukvårdstjänster”. SYSLAB forskare inom projektet är Martin Henkel, Paul Johannesson, Erik Perjons, Janis Stirna, och Jelena Zdravkovic.

Projektet adresserar utmaningen framtidens hälsa och sjukvård samt delutmaningarna smartare IT för hälsa och sjukvård och ökad livskvalitet för äldre. Vi gör detta genom att skapa nya utvecklingsmodeller, verktyg och affärsmodeller för att innovativt paketera och användaranpassa produkter och tjänster. Därigenom skapas också förutsättningar för utveckling av nya helhetslösningar som gagnar individ och samhälle.
Målet är att utveckla, pröva och driftsätta en öppen, generell och anpassningsbar IT- baserad arkitektur och en därtill kopplad utvecklingsmetodik som gör det möjligt att på ett för individen meningsfullt sätt kombinera enskilda hjälpmedel (produkter och IT-tjänster) i en stödjande helhetslösning. Öppenhet är viktig för att säkerställa: 1) att individen fritt kan välja en kombination av produkter och tjänster som bedöms ge det bästa stödet, och 2) att informationen fritt kan flyttas mellan produkter och tjänster. Problem med denna typ av inlåsning kan observeras hos hälso- och sjukvårdens olika aktörer.

This entry was posted in Enterprise Modelling, Health Informatics, Information Systems, SYSLAB and tagged , , , , . Bookmark the permalink.